MORGENSHTERN — YUNG Hefner караоке текст

0 views

Мне так плё/хо ху во
О/ди/но/ко е а/но
Без те/бя а а
Без те/бя а а
Без те/бя
На бал ха
Е е о бл ть

Эй Хь/ю /Хеф/нер  е
Е е Хь/ю /Хеф/нер бр а
Е е Хь/ю Хеф/нер
Bi ch я /ви/шу как
мо/ло/дой Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер е
Е е Хь/ю Хеф/нер е
Е е Хь/ю Хеф/нер
Bi ch я ви/шу как
мо/ло/дой Хеф/нер ах

Це/пи ви/сят на па/пе е
С ка я в Dol/ce та/пах е
С ка так ма/нит за/пах е
Мы на Пор Ха/бе с
thot/ti/e е
С ку бе/ру да сза/ди е
В ха/ла/те на ях/те е
Всё чё под/нял —
пот/ра/тил е
На уй ко/пить я спя/тил
стоп
С ка на мне дай топ
дай топ
Це/пи на мне как лёд
как лёд
С ка на мне вер/хом я
конь
Я буд/то Боб а ты
Планк/тон
Па/рень я в у/да/ре ты не
пу/тай бе/ре/гов да
Ес/ли ты не по/нял что я
ге/ний то ты лох бл
Ес/ли ты не по/нял что я
ге/ний то мне п х
Ра та та та та let it
go let it go

Эй Хь/ю Хеф/нер е
Е е Хь/ю Хеф/нер бр а
Е е бля у ме/ня го/лос
ох/рип
Кхм кхм кхм ну и пох й

Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Bi ch я ви/шу как
мо/ло/дой Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Bi ch я ви/шу как
мо/ло/дой Хеф/нер

[А/ут/ро]
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Bi ch я ви/шу как
мо/ло/дой Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Е е Хь/ю Хеф/нер
Bi ch я ви/шу как
мо/ло/дой Хеф/нер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *